+7 (38452) 22090, 27518

                                   

Targus CN317 17"XL

, , , 17,3"

17,3


. .